Karellen

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90 frá 2008 skal í leikskólum vera foreldraráð og leikskólastjóri hefur frumkvæði að stofnun þess og kosningu í ráðið. Foreldraráð er skipað a.m.k. þremur foreldrum og skal kosning fara fram í september ár hvert og kosið til eins árs í senn. Ráðið setur sér starfsreglur sem það vinnur eftir og ber leikskólastjóra að vinna með ráðinu. Hlutverk foreldraráðs leikskóla er eftirfarandi:

  • Gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans
  • Fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum
  • Hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi


Upplýsingar um stafshætti foreldraráða

Starfsreglur foreldraráðs leikskólans Akra

Foreldraráð veturinn 2021-2022

Formaður: Hildur Edda Grétarsdóttir, sími 869-7054, hilduredda@gmail.com

Ritari: Þóra Þorgeirsdóttir, sími ,845-8960, thora.thorgeirsdottir@gmail.com

Meðstjórnendur: Daði Rúnar Pétursson, sími 848-0390, dadipetursson@gmail.com

Ingrid Karlsdóttir, sími 571-5356, ingridkarls@gmail.com
© 2016 - 2022 Karellen