Karellen

Þátttökuaðlögun

Barnið þarf að fá góðan tíma til að kynnast leikskólanum og starfsfólki því góð aðlögun hefur mikla þýðingu varðandi áframhaldandi dvöl barnsins. Á þessu tímabili kynnast barn og foreldrar starfsfólki leikskólans og starfsemi hans. Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, nýju fólki, læra að vera í hóp og fara eftir reglum og fleira.

Leikskólinn er samfélag þar sem börn og fullorðnir byggja upp þekkingu saman og staður námstækifæra. Barnið tekur virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu. Í þeim anda er hin nýja aðlögun sem nefnd er þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki er verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur er það að læra að vera í nýjum aðstæðum.

Þátttökuaðlögun byggir m.a. á þeirri trú að foreldrar yfirfæri eigin öryggiskennd og forvitni í þessum nýju aðstæðum á börnin sín. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um dagskipulagið og það nám sem fram fer i leikskólanum. Þeir kynnast kennurunum, öðrum börnum og foreldrum. Hugmyndafræðin á bak við þetta nýja ferli aðlögunar er Öruggir foreldrar = örugg börn.


Þátttökuaðlögun byggir á að foreldrar eru með börnum sínum í þrjá daga:

1. Á degi 1 er barnið í leikskólanum frá kl 9:30 – 10:45. Barnið fer heim eftir útiveru.

2. Á degi 2 er barnið í leikskólanum frá kl 9:00 – 11:45. Barnið borðar hádegismat og fer heim eftir matinn.

3. Á degi 3 er barnið í leikskólanum frá kl 8:30 – 14:00. Barnið borðar morgunmat í leikskólanum. Foreldrar kveðja í útiverunni áður en börnin fara inn. Barnið borðar hádegismat og fer í hvíld áður en það fer heim.

4. Á degi 4 er barnið í leikskólanum frá kl 8:30 – 15:00. Barnið borðar morgunmat í leikskólaum Foreldrar kveðja í útiveru. Barnið borðar hádegismat, fer í hvíld og fær síðdegishressingu áður en það fer heim.

Foreldrar eru inni á deild með börnum sínum mest allan tímann. Foreldrar sinna börnum sínum, skipta á þeim, gefa þeim að borða, leika með þeim og eru til staðar. Kennararnir eru virkir þátttakendur í aðlöguninni, þeir skipuleggja daginn og útdeila verkefnum. Vinsamlegast takmarkið símanotkun á meðan á aðlögun stendur.

5. Á fimmta degi koma börnin á sínum tíma um morguninn og kveðja foreldrana fljótlega.

Mikilvægt er að minna á trúnað og þagnarskyldu þar sem ljóst er að með lengri viðveru tímabundið fá foreldrar óbeinar upplýsingar um önnur börn.

© 2016 - 2024 Karellen